Forfatter: Tone

Mer tippemidler åpner opp for at noen nye aktører kan bli satset på, mens andre vil falle ut. Noen vil bli prioritert og noen vil kjempe for sine opparbeidede privilegium – uansett dyktighet eller aktualitet. Spillereglene er byttet ut. Flere organisasjoner har de siste årene blitt dratt ned fra en trygg plass på statsbudsjett og ramlet ned i samlepotter; Tippemidlene. Der blir de likestilt med andre – om de ikke er del av Kulturfondet. Kulturdepartementet får stor handlefrihet (innenfor politiske føringer) med frie kulturmidler. Tippemidlene ligger utenfor statsbudsjett, og uten føringer i forskrifter. Kulturdepartementet kan bestemme hva de vil, særlig…

Read More

Psykisk helse er årets tema i Viken Teaterråd og vår hovedorganisasjon Nettverk for regionale teaterråd. Jeg har grublet lenge på hva vi som interesseorganisasjon kan gjøre med dette temaet for våre medlemsgrupper, men så snublet jeg over seks gode råd på verdensdagen for psykisk helse. Jeg tenkte straks at dette er vanlig folkeskikk og pedagogikk! Vi må begynne å oppskatte kraften i våre vanlige og sosiale gester for å forebygge mental uhelse – for de synlige og usynlige, de korte og lange, og de med skjørt eller hardt skall. Bruk de seks rådene bevisst, og utfør dem ærlig og troverdig.…

Read More

Amatørteaterfeltet har ikke fulgt opp av Kulturlova fra 2007, eller Kulturmeldingen fra 2018. Hvorfor renner disse to betydelige bidragene ut som sand gjennom fingrene våre? Kultur- og likestillingsdepartementet er tydelig på dette i sitt høringsnotat av 2023. Kulturfeltet har en frist for tilbakemelding innen 30.juni 2023 på Kulturlova. Amatørteaterfeltet bør gi en tilbakemelding på høringsnotatet om Kulturlova, men samtidig er det en absurd tanke å skrive et innspill. Kulturfeltet har to dokumenter uten noen ringvirkninger for vårt felt; Kulturlova 2007 og Kulturmeldingen 2018.  De inneholder forslaget om en ansvarsfordeling mellom kommune, fylkeskommune og stat. Det har ikke skjedd, og det…

Read More

Hver gang vi sier «du må jo forstå at…..» er det et signal på at andre ikke alltid kan se sammenhengen uten hjelp.  Jeg sitter i et utvalg for å gi teaterråd til oppussing av en gammel kino til teater, og her opplevde jeg å bli tatt på senga i løsningen i forhold til publikum i rullestol. Kommunen vurderte et valg av en kvadratmeter, elektrisk rampe for rullestol i en 1,5 meter trappe med tre trinn, inn fra foajéen til teatersalen. Løsningen så ut i første øyekast til å være både billig, enkel og funksjonell, men under en telefonsamtale med…

Read More

I tiden før sommeren er temaene i  TEATERNYTT hvilken funksjon teater har i seg selv i  samfunnet vårt.  Amatørteaterfeltet tilegnes samfunnsoppdrag gjennom støtteordninger, bevilgninger, ressurssentre, dagens fellesgoder m.m. Hvilke ringvirkninger gir dette for teatergrupper og lokalsamfunn? Funksjonen til teater i et samfunn har vært grunnleggende stabil helt siden tidenes morgen, mens samfunnsoppdraget vil alltid forskyve seg over tid og sted – hvor vi er, i hvilket århundre, hvilke utfordringer samfunnet har og hvem som har makt. Vi snakker ikke om evig utvikling, men forskyvninger. Vi mister noe og får noe nytt. Dette er kjerne i faget teatervitenskap. Det er viten…

Read More

Dagens markedsøkonomi deler verden i to. Tendensen viser en finansverden som ikke har kontakt med realøkonomien. I realøkonomien ligger for eksempel jordbruket og tjenesteytende jobber – som blant annet kultur. Teater kan ikke effektiviseres til mer og mer fortjeneste, det kan ikke spilles fortere eller kortere  – eller settes ut til et annet land. Snart er det billigere å kjøpe en bil enn å betale for en hårklipp eller gå å se levende skuespillere i et teater. Ingen innendørsteater kan skumme fløten i fortjeneste som en spekulant innen finans. I Norge i dag går det ikke an å drifte et…

Read More

Amatørteaterfeltet har i dag ingen egen reisestøtte til å dra på festivaler, representasjon, eller utveksling og besøk i inn- og utland, mens det tidligere i 30 år lå en reisestøtteordning i Norsk Teaterråd. Kanskje dagens reisestøtteordninger ikke er tilgjengelige, eller brukervennlige, for våre amatørteatergrupper? Viken Teaterråd vil oppfordre våre amatørteatre til å reise ut i verden med lokal kultur eller bli sendt ut av andre. Her er mine påstander om hva som er forskjellen på å sende ut amatørteater enn profesjonell scenekunst: 1. Det er VELDIG mye billigere å sende lokal kultur ut av landet enn profesjonelle utøvere. 2. Lokal…

Read More

Omprioritering i kulturpolitikken i fylkeskommuner og kommuner skjer hele tiden.  Problemet er hvis vi går rundt å tror at fylkeskommuner og kommuner tar et hovedansvar for støtte til lokalt amatørteater. Det gjorde de i kulturpolitikken fra og med 1970-tallet, men dette gjennomgikk en stor endring fra og med århundreskiftet. Kulturbyråkrater og politikere begynte fra 2000 å fremme noen få eksklusive sentre, nettverk, fagutdanninger, produksjoner eller enkelte miljøer. Dette på bekostning av å satse på bredde med tilretteleggende tiltak for lokal kultur, langsiktig tenkning og faste kulturstillinger. Konsekvensene er blant annet: 1. Det meste av lokal støtte til amatørteaterdrift, underskuddsgarantier, gratis…

Read More

Vi i TEATERNYTT har klekket ut en redaksjonsplan for 2023. Samtidig trenger det seg på nye temaer. Vi har ennå ikke bestemt oss for hvilke forestillinger vi skal sende ut teaterkritikkere på, fordi vi først må fange opp hva som beveger seg der ute i feltet. De temaene vi tror TEATERNYTT skal se på i 2023 er: Vi begynner året med å se kritisk på dagens kulturøkonomi og prosjektmidlertrend. Vi ønsker å vise konkrete konsekvenser i amatørteaterfeltet av kulturpolitiske virkemidler. Her er vi allerede i gang med et par artikler, og det kommer noen spennende intervjuer. Videre utover vårene ønsker…

Read More

Jeg har en ide om at våre vestlige hoder er gjennomsyret av en opphøyet tro på markedsøkonomiske krefter og rammer – de løser alt. Vårt eget teaterfelt, byråkrater og politiker stoler på markedsøkonomiens unike profesjonalitetsberikelse ovenfor lokal kultur, for å forsikre seg om å kunne gi de beste kunstprodukter til sine innbyggere. Men tror alle på dette? Flere (blant annet professor Anthony Rhine/art-administator Jay Pension og Oxford Uni. ) mener markedsøkonomiens fokus på produkt, pris, riktig sted/tid og PR ikke passer like godt for non-pofit kultur – kanskje ikke i det hele tatt. Det kan i stedet passe bedre å…

Read More