Forfatter: Tone

Regjeringen kom ut med en pressemelding 22. september om å løfte kor, korps, teater og det frivillige kulturlivet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier: «Nå skal regjeringen utvikle en konkret strategi der rammene for kulturfrivilligheten skal gjennomgås. Å sikre muligheten for deltakelse er en av regjeringens viktigste kulturpolitiske mål. » De ønsker  å se nærmere på: Informasjon om hvem som faller utenfor. Hvordan tilrettelagte lokaler som kan brukes både på dag og kveld. Treffsikre tilskuddsordninger. Tilrettelegging av samspillet mellom profesjonelle og frivillige. De påpeker at deltakelse i lokal frivillighet har stor betydning for levende lokalsamfunn og at dette ble hardt…

Read More

Hva er tendensene i teaterfeltet vårt for øyeblikket? Daglig leder i Viken Teaterråd, Tone Runsjø, oppsummmerer hva som er på vei ut og hva som er på vei inn.  PÅ VEI UT Det ser ut til at KORONAPANDEMIEN ikke er over, men den vil kanskje ikke gjøre like stor skade fremover for øvelser, publikumsantall og premierer. Amatørteaterorganisasjonene og Kulturrådet har samme søkertall på flere støtteordninger for amatørteater. Færre får ren PRODUKSJONSSTØTTE for å lage teater, eller ren DRIFTSSTØTTE til  lokale/regionale organisasjoner eller sentre innen teater. Det gjør at færre profesjonelle har en normalt lønnet arbeidssituasjon innen kulturlivet og lokal kulturnæring.…

Read More

Skal vi tro på et nytt Norsk Teaterråd? Er det feil å etablere et nytt norsk teaterråd fordi det forrige ikke var perfekt? La oss se nærmere på utopien i å ønske seg «den perfekte paraplyorganisasjon». Her er seks påstander for å forstå mekanismer innen en vanlig paraplyorganisasjon. «I en perfekt paraplyorganisasjon passer alle helt sammen.» Det å håpe på total harmoni og generøsitet er å ta i. I en stabil organisasjon følger og forstår alle medlemmene de demokratiske reglene, vedtakene og paragrafene. Det skjer gjennom opplæring og overlevering og aktivt bruk. Dette er fundamentalt fordi det gir rom for…

Read More

Barn, ikkje le av den fuglen som flaksar så hjelpelaust av stad. Vinden har skilt han frå dei andre … Halldis Moren Vesaas    Teater må inkludere bevisst for å ikke ubevisst støte ut andre, også i integreringsarbeid. Vi er alle annerledes på en eller annen måte, og har forskjellig status og tilhørighet i forskjellige situasjoner. Det finnes ikke en fasit på hvordan teater lokalt skal inkludere eller hvem de skal inkludere. Inkludering er ikke en jobb vi skal fikse, men en sårbar reise og en unik mulighet. I denne artikkelen tar jeg for meg inkludering i et vidt perpektiv,…

Read More

Dette må være et lite eller stort fellesprosjekt der alle i teatergruppa er enige og bidrar. Bare en person er bedre enn ingen, men mange er bra! Det krever vilje, og det vil bli utfordrende. Hvorfor inkludere? Fordi det er viktig og gøy, og det gir dobbelte tilbake. Gjør valget om: Hvem, hvorfor og hvordan!  Vil dere ha nye i gruppa, flere i crewet eller mer publikum? Her er noe dere kan tenkte på: 1. Tenk på usynlige barrierer Prøv neste gang å rette markedsføringen til noen utenfor deres eksisterende publikum. Hvordan nå nye grupper fysisk og på hvilken plattform. Tenk annerledes og…

Read More

Innen Viken Idrettskrets jobber en helt unik mann – svenske Johan Conradson. Han er et orakel på frivillig organisering, og jeg går og tenker på om det går an å etablere et nytt Norsk Teaterråd og hvorfor det å samle amatørteaterteltet i Norge alltid har vært kronglete. En dag i juni 2022 sendte jeg Johan noen spørsmål på mail: Er SATS en del av idrettsforbundet, eller faller det utenfor fordi det er en privateid bedrift? Hvorfor faller ikke SATS inn under folkehelsepolitikken, de har 300 000 medlem?  (Håndball og ski har hver ca. 140 000 medlemmer, og fotball ligger på…

Read More

Teaternytt har begynt å anmelde forestillinger i amatørteaterfeltet. Men hva er det vi ser etter? Se for deg at en skal på en barneteaterproduksjon av «Hakkebakkeskogen» i Liksombygda. Anmelderen går inn i salen og skal i etterkant skrive om opplevelsen. Hva skal det skrive om? Hva skal en se etter? Hvilke briller skal en ta på? Hva bør en finne ut av? Dette er hva Teaternytt ser etter når anmelderene våre tar oppdrag. Aller først er viktig si noe om ditt subjektive øyet og din bakgrunn. Det jeg velger å nevne i denne sammenhengen er min 10 års regi- og…

Read More

Hva er tegn i tiden i teater i Viken med korona på hell, høye strømpriser og krig i Europa? Alle amatørteatergruppene er i gang igjen etter koronaen med nye premieredatoer.  Utsatte  produksjoner spilles nå i 2022, og prøvesituasjonen er normalisert. Viken Teaterråd lytter etter ettervirkninger og ringvirkninger. Det er blitt litt vanskelig å få bukket spillelokaler. Ellers ser vi ikke noe nytt. Ettervirkninger etter korona Viken Teaterråd trodde flere teatergrupper ville bli nedlagt og miste sine profesjonelle instruktører og drifter,  men det ser ut til å gått bra. Det eneste er at nyetablert teatergrupper i 2019 – er blitt lagt…

Read More

Hva skjer om det ikke amatørteater skrives om eller debateres faglig i vanlig allmenne media? Med jevne mellomrom trenger vi og andre å lese meninger om teater. Utvide horisonten vår, få presentert et nytt overblikk, følge ulike meninger og se nye innfallsvinkler. Amatørteater faller i dag ut av den allmenne bevissthet i Norge. Dagens næravis er det viktigere å skrive at en fotballspillere har vondt i tåa i 6-divisjon enn en amatørteaterforestilling.  Den allmenne dekningen er byttet ut med egne utlegg på Facebook, Instagram og nettsiden. Det er bra, men ikke hvis ikke andre utenfor vår eget nettverk også leser…

Read More

Amatørteaterfeltet må ta på alvor hvordan vi blir omtalt og av hvem. Vi må vite hvordan vi vil bli oppfattet, for det skaper vår kulturelle identitet. Kall drama og scenekunst for teater, for eksempel bedriver alle musikere med  musikk eller musikkundervisning! Teaterfeltet må bli tatt faglig, pedagogisk og kunstnerisk på alvor – uansett nivå og sjanger, og bli bedømt etter formål.   Hvordan omtales amatørteater i dag? I offentlige utredninger og saker omtales amatørteater av og til lokalt, sjelden regionalt og sporadisk nasjonalt. I media omtales amatørteater på egne nettsteder og facebooksider, spesifikt av teatergruppene eller av interesseorganisasjoner for amatørteater. Av…

Read More